Babytherapie

Als volwassenen een overweldigende gebeurtenis of trauma meemaken, willen ze dit vaak verwerken door erover te praten tegen iemand. Als baby’s of jonge kinderen een overweldigende gebeurtenis of trauma meemaken, is dit net hetzelfde. Baby’s en jonge kinderen communiceren dit naar de omgeving door middel van gehuil, gedragsveranderingen, lichamelijke spanningen, etc. Een babytherapeut kan helpen […]

‘Er zijn weinig ouders die geen kras of deuk hebben opgelopen’

Psycholoog Marilene de Zeeuw ziet vaak jonge ouders die moeite hebben met het bieden van veiligheid aan hun kinderen. Ze helpt hen inzien dat er een verband kan zijn met hun eigen jeugdtrauma’s. ‘Dat besef kan zorgen voor compassie – met anderen en met jezelf.’

Kinderpsychiater Binu Singh over het belang van de eerste duizend dagen

Kinderpsychiater Binu Singh hamert op het belang van de eerste duizend dagen voor de ontwikkeling van baby’s en peuters. Toch mogen we niet alle druk bij ouders leggen. “Opvoeding is een collectieve verantwoordelijkheid. We beseffen dat te weinig. Wat we verwachten van ouders is niet realistisch.”

“Een individuele Opvoedopstelling zet ouders in hun kracht”

Veel opvoedvraagstukken kunnen op gedragsniveau worden opgelost. Dit geldt niet voor zich herhalende hardnekkige patronen. “Dan is een andere aanpak aan te raden”, weet José Koster. “Focussen op het gedrag betekent dat je je richt op de bovenstroom, hetgeen zichtbaar is, terwijl de kern van het probleem speelt in de onderstroom.” Je zou denken dat […]

Ruggenprik leidt tot fors meer spoedbevallingen

Vrouwen met weinig risico op problemen bij de bevalling krijgen regelmatig een ruggenprik. Keerzijde is dat de prik de kans op zuurstoftekort bij de baby vergroot. Hierdoor leidt de prik tot fors meer spoedbevallingen.

Behoeftehuilen versus traumahuilen

Als een baby geboren wordt, kan hij enkel communiceren met de omgeving door middel van gedrag en lichaamsstaal. Een veel gebruikte methode is huilen. Een baby kan huilen omwille van een bepaalde behoefte die voldaan moet worden of omwille van het ontladen van lichamelijke of emotionele spanning. Behoeftehuilen is veel gekender dan traumahuilen. Graag wil […]

Welke ouder wil jij zijn?

Veel ouders denken na over deze vraag bij de start van de kinderwens of bij de zwangerschap. Iedereen heeft bepaalde waarden en normen die ze willen overdragen aan hun kinderen. Ook heb je als ouders bepaalde verwachtingen over hoe je wilt dat je kinderen tegen jou reageren. Ik heb in 2019 zelf voor deze vraag […]

Haal vaders tijdens eerste 1000 dagen van zijspoor af!

In de geboortezorg krijgt de rol van vaders in de eerste 1000 dagen veelal slechts mondjesmaat aandacht. Bob de Raadt is al jarenlang pleitbezorger voor meer oog voor vaders in deze cruciale ontwikkelingsperiode. “Het versterken van hun rol in deze cruciale periode is een vorm van vaderemancipatie. Een handicap daarbij kan zijn dat, ondanks goede bedoelingen, de […]